Sep
22
2020
Dec
15
2020

Confucius Institute Cultural Activities - Tai Ji

Virtual
chinese red pattern background

Fall 2020 Virtual Cultural Activities - Tai Ji

Register Here!

Scheduled Dates

datetime

6:00 pm - 7:00 pm

6:00 pm - 7:00 pm

6:00 pm - 7:00 pm

6:00 pm - 7:00 pm

6:00 pm - 7:00 pm

6:00 pm - 7:00 pm

6:00 pm - 7:00 pm

6:00 pm - 7:00 pm